0

Winkelkarretje


Uw winkelmandje is leeg.

[line1] [quantity]
[price]

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker/sympathisant van de webshop toegankelijk via de website www.blowfieldbikers.be met wielerclub Blowfield Bikers.

De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wind op kop of platten band. Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

Voor de levering van de bestelde goederen doen we beroep op de vrijwillige diensten van onze leden dewelke een eigen leveringsschema hanteren.. Het leveringsschema van de Bikers kan door de klant worden geraadpleegd via de voorzitter, maar is louter indicatief. Enige wijziging aan het leveringsschema door deze bende onverlaten kan niet worden toegerekend aan Webwave.

Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaatsvinden zoals overeengekomen in het veld “opmerkingen” bij de bestelling.Geenszins is het de Biker toegestaan de bestelde goederen voor eigen consumptie aan te wenden.

Webwave GCV, met maatschappelijke zetel te Bezelaerstraat 109, 2830 Blaasveld met ondernemingsnummer 0897.701.445, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen treedt in deze belangeloos op als rechtsgeldig tussenpersoon voor de financiële verwerking van de online bestellingen.

Voor al uw klachten of vragen, slechts één adres: info@blowfieldbikers.be